Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om at kutt i bevilgningene til miljøarbeid, f.eks. skogvern og kulturminnearbeid, ikke harmonerer med Regjeringens uttalte målsetting om at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken

Datert: 25.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V):


Les hele debatten