Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om at vi til tross for at vi er verdens rikeste land har et enormt etterslep på vedlikehold i offentlig sektor, på kirkebygg, skoler, øvrige kommunale og statlige bygg og på veier og jernbane

Datert: 14.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Statsministeren og den sittende regjering tyr ofte til utsagnet om at den nordiske velferdsmodellen har vært en suksess, og blant de nordiske landene har vel Norge sannsynligvis den største offentlige sektoren, uten sammenligning for øvrig. Statsministeren viser ofte til at kommunene har fått større og større overføringer, og det er nok riktig. Min utfordring til statsministeren er ikke bare en utfordring til ham som statsminister, men også kanskje som sosialøkonom, for tall viser nå at etterslepet på vedlikehold innenfor offentlig sektor i Norge er enormt, og det er sterkt økende. Bare på kirkebygg har vi et etterslep på vedlikehold på over 9 milliarder kr, på grunn- og videregående skoler har vi et etterslep på vedlikehold på 66 milliarder kr, på øvrige kommunale og statlige bygg har vi et etterslep på vedlikehold på over 90 milliarder kr, på vedlikehold på veier og jernbane har vi et etterslep på 50 milliarder kr, og det på tross av at vi er verdens rikeste land, og at den nordiske velferdsmodellen ut fra statsministerens utsagn er det beste man kan oppnå.

Føler statsministeren, som økonom eller som statsminister, at det er betryggende at vår infrastruktur og realverdi i Norge står overfor vesentlige tap i milliardklassen, når vi ser det i sammenheng med at vi har et overskudd på 344 milliarder kr som vi setter i fond, og spekulerer i utenlandske obligasjoner og aksjer og setter i utenlandske selskaper?


Les hele debatten