Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Om å bekrefte at gasskraftverket på Kårstø får tildelt gratis CO¨2-kvoter på linje med konkurrenter i EU

Datert: 14.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norges første gasskraftverk ble offisielt åpnet torsdag 1. november på Kårstø. Næringsminister Dag Terje Andersen foretok den offisielle åpningen. Han sa at gasskraftverket på Kårstø er det reneste i Europa, det er basert på den best tilgjengelige teknologien som fins i dag, og han understreket at Kårstø har den høyeste virkningsgraden som er mulig for gasskraftverk i dag. Næringsministeren sa sågar at Kårstø åpner et nytt kapittel i norsk energihistorie siden landet tar i bruk mer av råvarene fra Nordsjøen. Han sa det moderne gasskraftverket på Kårstø er et skritt i riktig miljøvennlig retning, fordi alternativet til gasskraftverk er kullkraft som forurenser mer.

Dette er jo ord som minner om at en kan tro at Regjeringen ønsker Kårstø vel. Og da er det viktig at Kårstø-kraftverket får rammebetingelser på linje med EU, slik at det er konkurransedyktig. Det har vært en allmenn forståelse om at gasskraftverket på Kårstø vil behandles på linje med tilsvarende gasskraftverk i Europa når det gjelder tildeling av gratis CO2-kvoter. Det prinsippet er Fremskrittspartiet enig i. Men i det siste er det skapt en politisk usikkerhet rundt Kårstø, om de vil få delta i klimakvotemarkedet på linje med deres europeiske konkurrenter. På spørsmål til miljøvernminister Erik Solheim vil han ikke bekrefte om prinsippet gjelder, og at det er like konkurransevilkår. I stedet viser han til signaler som gle gitt til Stortinget i juni 2007, da klimakvoteloven ble behandlet. Der sa Regjeringen:

"Det har ikke vært et eget mål om å likebehandle gasskraftverk med tilsvarende verk i de nevnte EU-landene."

Og videre at

"nye gasskraftverk, dvs. gasskraftverk som ikke har hatt ordinære utslipp innen lovens ikrafttredelse 1. juli 2007, skal basere seg på rensing for å få tildelt kvoter fra gasskraftreserven."

Hvis dette blir gjennomført betyr det at Kårstø får en regning på 150-200 mill. kr. Da er det det samme som kroken for døren for Kårstø.

Nå er det mindre enn sju uker til klimakvoteloven skal tre i kraft. Kan statsministeren fjerne den politiske usikkerheten og bekrefte at Kårstø får tildelt gratis CO2-kvoter på linje med konkurrenter i EU?


Les hele debatten