Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Om hemmelighold av nasjonale prøver på skolenivå

Datert: 30.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Statsministeren har ved flere anledninger i løpet av spørretimen sagt at den norske skolen er veldig god til å utjevne forskjeller. Tvert imot er det jo slik at den relativt knusende dommen over Arbeiderpartiets enhetsskole forteller at den ikke bare viderefører sosiale forskjeller, men også utdyper og forsterker dem. Det er jo en av grunnene til at den forrige regjeringa lagde Kunnskapsløftet, og det er vel også - vil jeg tro - en av grunnene til at Regjeringa, da Øystein Djupedal var statsråd, faktisk fremmet en stortingsmelding om sosiale ulikheter i skolen.

Høyre er veldig opptatt av at kunnskap i skolen forutsetter at vi har kunnskap om skolen. Derfor er vi opptatt av å innhente så mye informasjon som mulig. Vi er opptatt av systematikk i det arbeidet. Det er også våre lokalpolitikere. Så da en av Høyres kommunalråder i arbeiderpartistyrte Trondheim bad om å få utlevert informasjon om resultatene fra de nasjonale prøvene på hver enkelt skole, sa rådmannen i arbeiderpartistyrte Trondheim nei. Vår kommunalråd, som altså har ansvaret for deler av skolepolitikken i arbeiderpartistyrte Trondheim måtte gå veien om Utdanningsdirektoratet for å få vite resultatene fra de nasjonale prøvene i trondheimsskolen. Det betyr at den linjen Regjeringa har lagt seg på, nemlig at det skal være minst mulig offentlighet om det som er offentlig informasjon, trenger også ned til lokalpolitikere som ønsker å vite mer om skolen, nettopp for å gjøre den bedre. Det er også stikk i strid med den moderniseringsstrategien som Regjeringa sjøl har lagt på bordet, der de mener at det ikke er nok sammenheng mellom innsatsfaktorene og det man får ut. De mener at det er for lite kunnskap, for lite åpenhet, for lite offentlighet.

Da må jeg spørre statsministeren hvilken av de to versjonene det er som skal gjelde. Er det Regjeringas moderniseringsstrategi, som vil ha mer åpenhet, mer offentlighet - eller er det strategien Regjeringa har valgt for nasjonale prøver på skolenivå, nemlig hemmelighold så langt det er mulig om det som er offentlig informasjon?


Les hele debatten