Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om når de nye transportflyene vil være operative og klare til tjeneste i krigsområder, f.eks. i Afghanistan

Datert: 07.05.2008
Besvart: 07.05.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Det har i flere år vært påpekt et prekært behov for utskifting av våre gamle C-130H transportfly, ikke minst fra Fremskrittspartiets side. Det har til stadighet vært påpekt mangelen på materiell, uten at vi har fått noe tilfredsstillende svar på hvorfor tingene ikke er i orden. Vår bakgrunn har vært at det er viktig at Norge gir våre soldater en trygg og sikker evakuerings- og transportkapasitet i forbindelse med utenlandsoperasjoner. Vi har derfor fokusert på viktigheten av operasjonelle kapasiteter ved en transportflyanskaffelse. Regjeringen valgte i 2007 å iverksette en såkalt hurtiganskaffelse av nye Hercules C-130J transportfly. I Regjeringens begrunnelse for en hurtiganskaffelse av nye transportfly, hevdet de at dette var den eneste måten å sikre Forsvaret en tilfredsstillende transportflykapasitet på, på hurtigst måte.

Mitt spørsmål blir i den forbindelse: Når vil de nye transportflyene være operative og klare til tjeneste i krigsområder, f.eks. i Afghanistan?


Les hele debatten