Muntlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til forsvarsministeren

Om å foreta tiltak slik at det ikke blir nødvendig å kutte i treningstilbudet til flygere, med bakgrunn i den umiddelbare budsjettutviklingen i Forsvaret

Datert: 07.05.2008
Besvart: 07.05.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): For et par uker siden gav forsvarssjefen et intervju til Norsk Telegrambyrå, hvor det bl.a. heter om den umiddelbare budsjettutvikling:

"Vi må kutte i øvelser, trening, forbruk av drivstoff og ammunisjon, flytimer, seilingstimer og øvingsdøgn i hæren."

Og han sier bl.a. om virkningen av dette:

"En av hovedutfordringene ved å kutte i treningstilbudet til for eksempel flygere, er at de vil miste sertifikatet ved for få flytimer."

Dette er jo en meget dramatisk beskjed som går ut over forsvarets operative evne, men også motivasjon og rekruttering, for det er åpenbart at flygere uten sertifikater neppe vil trives i forsvaret. Dette er ikke noe som lar seg løse ved å skape balanse i forsvaret på kort sikt. Dette er et problem som man må ta tak i nå for å løse det på kort sikt.

Mitt spørsmål til forsvarsministeren er: Hvilke tiltak vil hun foreta på kort sikt, slik at denne meget dramatiske situasjonen ikke vil oppstå?


Les hele debatten