Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorfor Regjeringen øker avgiften på bensin og diesel, når råoljeprisen er på et rekordnivå, og mange har problemer med å møte den skyhøye prisøkningen

Datert: 28.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Jeg har lyst til å lese opp et sitat, som jeg regner med at statsministeren husker:

«Den siste tiden har prisen på råolje økt kraftig. Det har ført til at prisen på bensin og diesel er rekordhøy. Det merkes spesielt sterkt i et land som Norge. Regjeringen mener at prisen på bensin og diesel må bli lavere. Det er nødvendig for å redusere transportkostnadene både for familier og næringsliv. Bensinavgiften prisjusteres derfor ikke ved nyttår, slik det er vanlig. Tvert imot settes avgiften 1. januar ned med 50 øre. Fra 1. juli settes avgiften ned med ytterligere 32 øre.»

Dette sa daværende finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Arbeiderpartiet da han under Stoltenbergs første regjering la fram statsbudsjettet for 2001. Da var råoljeprisen betydelig lavere enn den er nå. Hva er det som har skjedd med statsminister Stoltenberg fra han ledet Stoltenbergs første regjering til Stoltenbergs andre regjering? Nå er jo argumentasjonen snudd stikk rundt. Nå, som råoljeprisen er på et rekordnivå, og mange, både næringsdrivende og vanlige folk, har problemer med å møte denne skyhøye prisøkningen på bensin og diesel, er altså Regjeringens svar å øke avgiften på både bensin og diesel fra 1. juli. Hvorfor, president?


Les hele debatten