Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til statsministeren

Om hvorvidt vi fra nå av trenger en moderasjonslinje i lønnsdannelsen, med bakgrunn i uttalelser fra NHO-sjefen og sentralbanksjefen

Datert: 28.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Statsministeren har trippet litt gjennom hele spørretimen etter å få gå løs på spørsmål om en renteutvikling og det lønnsoppgjøret vi forhåpentligvis snart har bak oss.

Jeg hadde gleden av, må jeg vel ha lov å si, å våkne til nyhetene kl. 06 i dag tidlig, hvor jeg allerede da kunne høre statsministerens stemme hvor han gav uttrykk for irritasjon over uttalelser fra NHO-sjefen som i går hadde mant til moderasjon i tradisjonell stil, at vi må være forsiktig og tenke på konkurranseutsatt sektor, og bruker man mer penger på ett område i statsbudsjettet, så får man bruke mindre på andre områder osv. Jeg skvatt litt over at statsministeren brukte så sterke ordelag. Det er noe viktig, men også rituelt, over at noen har som oppgave å mane til moderasjon og forsiktighet. Det er i hvert fall ikke mitt anliggende her å ha noen mening om hvem som bør være vinnere og tapere i et lønnsoppgjør. Jeg har stor forståelse for at offentlig ansatte som gjør en stor jobb, har helt legitime krav. Det er partene som avgjør resultatet og hvem som blir vinnere og tapere.

Mitt anliggende som politiker er å ta ansvar for: Hva gjør denne helheten med oss alle? Steller vi oss slik at vi alle blir skadelidende? I så fall må politikken handle. Derfor var det jeg med litt overraskelse også hørte statsministeren med litt bred penn si at det er ingen fare for at denne situasjonen kan legge noe press på renta, og faktisk antydet at det å mane til moderasjon, slik jeg opplevde at NHO-sjefen gjorde, i seg selv kan bidra til å få opp renta. Jeg undrer meg veldig over dette. Jeg vil derfor bruke denne anledningen til å utdype det. Jeg har også lyst til å ta med sitater fra sentralbanksjefen, som møtte i Stortinget i høringen rett før helgen. Han sa:

«Aldri før har norsk arbeidskraft vært så dyr i forhold til arbeidskraft i andre land.»

Og han svarte på spørsmål fra meg:

«Når vi er opptatt av at kapasitetsutnyttingen i økonomien må komme ned, har det også sammenheng med at vi allerede er på en nominell lønnsveksttakt som ikke er opprettholdbar over tid.»

Sterkere advarsler er det vanskelig å komme med; at nå må vi alle moderere oss og holde igjen, ellers så kan vi gjøre mer skade enn gagn. Er statsministeren enig i at fra nå av trenger vi en moderasjonslinje framover i lønnsdannelsen?


Les hele debatten