Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Om utbygging av Lånefjorden kraftverk, og hva som hindrer en avgjørelse i saken

Datert: 02.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Jeg viser til mitt spørsmål om utbygging av Lånefjorden kraftverk tidligere i år, da statsråden lovet en rask avklaring.

Da det forstsatt ikke er truffet noen avgjørelse, vil jeg spørre statsråden hva som nå hindrer en avgjørelse i saken?


Les hele debatten