Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Om å bygge ny kraftlinje i randsona til verdsarvområdet Geiranger, og hvorfor Regjeringen velger å avvise klagen fra Norddal kommune og Verdsarvrådet

Datert: 02.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Tafjord Kraftnett fikk for to år siden konsesjon for å bygge ny kraftlinje i luftspenn mellom Stordal og Norddal, i randsona til verdsarvområdet Geiranger. Norddal kommune og Verdsarvrådet anket saken, og tidligere statsråd Odd Roger Enoksen har ifølge tidligere ordfører fra Senterpartiet, Arne Sandnes, uttalt at kabling over Valldal bør være kurant.

Kan statsråden gi en god begrunnelse for hvorfor Regjeringen har snudd i saken og nå velger å avvise klagen fra Norddal kommune og Verdsarvrådet?


Les hele debatten