Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 08.10.2008
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Bæreia i Kongsvinger er igjen overtatt av Forsvaret som et velferds- og rekreasjonssenter for Forsvarets veteraner. Dette er bra og noe undertegnede har jobbet for i flere år. I statsbudsjettet er det ikke nevnt noen sum for driften, men den inngår i den felles posten som går til forsvarsstaben.

Kan statsråden bekrefte at det vil komme nok penger til en forsvarlig drift av Bæreia?


Les hele debatten