Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om status for politiets innsats for å bekjempe menneskehandel

Datert: 09.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Menneskehandel er svært krenkende og alvorlige lovbrudd. Det er derfor positivt at norsk politi har iretteført flere saker med fellende dom. Opplysninger om at etterforskningen i slike saker står i fare pga. voldsomme tolkeutgifter, er bekymringsfulle. Regjeringen viser ofte til Soria Moria-erklæringen, der kampen mot menneskehandel er utpekt som en prioritert oppgave.

Hva er status for politiets innsats for å bekjempe slike lovbrudd, og kan statsråden forsikre om at kampen mot menneskehandel vil fortsette?


Les hele debatten