Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å bekjempe utnyttelsen av asylsøkere i renholdsbransjen, etter at Arbeidstilsynet den siste tiden har økt sine kontroller i bransjen og avdekket svært grove regelbrudd

Datert: 09.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Brennpunkt dokumenterte i sin sending 7. oktober at blant annet asylsøkere utnyttes og arbeider under slavelignende forhold i renholdsbransjen. Arbeidstilsynet har den siste tiden økt sine kontroller i bransjen og avdekket svært grove brudd. Så mange som 80 pst. av de undersøkte bedriftene har fått pålegg. Statsråden har nevnt at det kan bli aktuelt å innføre ID-kort for renholdsbransjen etter modell fra byggenæringen.

Vil statsråden foreta seg noe utover dette for å bekjempe utnyttelsen av asylsøkere?


Les hele debatten