Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorfor videreutdanning innen kreftsjukepleien ved Høgskolen i Ålesund ikke har blitt prioritert i årets budsjett

Datert: 18.11.2008
Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 26.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Høgskolen i Ålesund måtte avvikle videreutdanning innen kreftsjukepleie, grunnet manglende statlig støtte. Undertegnede sendte 19. juni spørsmål til statsråd Tora Aasland om saken, som ga følgende svar: Kunnskapsdepartementet har fordelt de midler som er tilgjengelige til høyere utdanning på årets budsjett. Eventuelle endringer må tas opp i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009.

Hva er grunnen til at statsråden heller ikke i årets budsjett har prioritert kreftsjukepleien ved Høgskolen i Ålesund?


Les hele debatten