Stortinget - Møte onsdag den 26. november 2008 kl. 10

Dato: 26.11.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir nokre endringar i den oppsette spørsmålslista, og presidenten viser i den samanhengen til den oversikta som er omdelt på representantane sine plassar.

Presidenten gjer framlegg om at dei føreslåtte endringane i dagens spørjetime blir godkjende. – Presidenten ser det som vedteke.

Endringane var desse:

Spørsmål 6, frå representanten Elisabeth Røbekk Nørve til forskings- og høgare utdanningsministeren, vil bli svara på av finansministeren på vegner av forskings- og høgare utdanningsministeren, som er bortreist. Etter oppmoding frå finansministeren blir dette spørsmålet flytta og svara på etter spørsmål 2, som skal svarast på av same statsråd.

Spørsmål 17, frå representanten Gunnar Gundersen til kunnskapsministeren, blir utsett til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 6

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17