Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å bidra til at nye E6 mellom Gardermoen og Kolomoen ikke blir vesentlig forsinket ved at Miljøverndepartementet skal bestemme hvor mange tunneler det skal være på denne strekningen

Datert: 23.10.2008
Besvart: 26.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Nye E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i Hedmark skal etter planene åpnes 2013, men pga. at Miljøverndepartementet skal bestemme hvor mange tunneler det skal være på denne strekningen, blir åpningen vesentlig forsinket.

Hva vil statsråden bidra med for at åpningstidspunktet blir som planlagt?


Les hele debatten