Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt det er akseptabelt at Direktoratet for naturforvaltning sponset et NRK-program som var sterkt kritisk til situasjonen i oppdrettsnæringen, med 300 000 kr.

Datert: 29.10.2008
Besvart: 26.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): 21. oktober sendte NRK et TV-program som var sterkt kritisk mot situasjonen i oppdrettsnæringen og i særlig grad rømt oppdrettslaks. Verken myndigheter eller næringen fikk anledning til å imøtegå påstandene i programmet, som var sponset med 300 000 kr fra Direktoratet for naturforvaltning.

Mener statsråden at det er akseptabelt at et organ underlagt Miljøverndepartementet bruker 300 000 kr til å kjøpe sendetid i NRK for å få frem et klart politisk budskap hvor formålet synes å være å hindre utdeling av nye oppdrettskonsesjoner?


Les hele debatten