Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden kan redegjøre for Statistisk sentralbyrås anslag over veksten i antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren i forrige stortingsperiode

Datert: 12.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Kan statsråden redegjøre for Statistisk sentralbyrås anslag over veksten i antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren i forrige stortingsperiode, det vil si fra oktober/november 2001 til og med oktober/november 2005?


Les hele debatten