Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om behovet for å foreta en grundig evaluering eller gransking av forholdene ved Lier ventemottak etter at det har framkommet alvorlige anklager mot ledelsen og ansatte

Datert: 19.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): 18. november deltok jeg på en høring i regi av "Grenseland" om forholdene på Lier ventemottak. Beboerne fortalte om hverdagen sin. Det framkom svært alvorlige anklager mot ledelsen og ansatte. Det ble satt fram påstander om rasistiske ytringer, psykisk terrorisering og mobbing fra enkelte ansatte, forhold som kan være i strid med bl.a. diskrimineringslovgivningen.

Deler statsråden min oppfatning om at dette er opplysninger som viser behovet for å foreta en grundig evaluering eller gransking av forholdene ved Lier ventemottak?


Les hele debatten