Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å forenkle regelverket for arbeidsgiveravgift av hensyn til ambulerende virksomhet og avgiftsberegning for arbeidtakere som hele tiden ambulerer i ulike avgiftssoner

Datert: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I "Retningslinjer for valg av avgiftssone" er det gitt unntak for såkalt ambulerende virksomhet slik at arbeidsgiveravgiftssatsen følger hovedenhetens adresse. Men for arbeidstakere som hele tiden ambulerer i andre soner skal det avgiftsberegnes i det avgiftsområde arbeidstakeren til enhver tid befinner seg. Denne regel er nærmest ikke praktikabel for små og mellomstore bedrifter med ordinært dataverktøy.

Hva kan statsråden gjøre for å forenkle dette regelverket?


Les hele debatten