Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å vurdere en samarbeidsavtale med industrien for å kutte CO¨2-utslipp i Norge, fremfor å innfri forpliktelser gjennom kvotekjøp i utlandet

Datert: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norsk industri har vist vilje og evne til å kutte uønskede utslipp, blant annet NOx og svovel. Industriens CO2-kvoteregime, som er strengere enn i EU, tapper industrien for kapital som kunne brukes til utvikling av teknologi for lavere CO2-utslipp. I Teknisk Ukeblad 3908 ønsker Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri, flere samarbeidsavtaler med staten for å kutte CO2-utslipp i Norge, fremfor å innfri forpliktelser gjennom kvotekjøp i utlandet.

Er statsråden åpen for å vurdere en slik samarbeidsavtale med industrien?


Les hele debatten