Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å prøve ut å la boligbyggelag forvalte startlån og la dem konkurrere med kommunen, da det er påvist at offentlige tiltak for å skaffe seg og beholde bolig ikke virker etter hensikten

Datert: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I løpet av 2008 er det kommet to rapporter som viser at de offentlige tiltakene for å skaffe seg og beholde bolig, ikke virker etter hensikten. Riksrevisjonen og Norsk institutt for by- og regionforskning har påvist at mange av dem som trenger det mest, faller utenom ordningene. Reglene for bostøtte, startlån og boligtilskudd i Husbanken er for kompliserte, for lite målrettede og for dårlig samordnet.

Er statsråden åpen for å prøve ut å la et boligbyggelag i en kommune forvalte startlån og la dem konkurrere med kommunen?


Les hele debatten