Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt det at innvandrermenn henter mer i barnehagen, tar oppvasken og skifter bleier løser de alvorlige problemene knyttet til kvinnesynet som eksisterer hos mange muslimske menn

Datert: 13.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Innvandringen i Norge er i ferd med å ta massive proporsjoner. I Oslo har man passert en andel på 25 pst., i min egen hjemby 20 pst. Dette medfører en del problemer og utfordringer. Særlig er det kvinnesynet som eksisterer hos mange muslimske menn, et problem, og dette er jo et område som ligger under statsråden. Vi har problemer med vold mot kvinner, vi har tvangsgifting med påfølgende voldtekt, overfallsvoldtekter, hijabtvang, omskjæring eller kjønnslemlestelse, kvinner som holdes hjemme med tvang, og kvinner som ikke får lære norsk. Den siste Sentio-undersøkelsen viser at det er et stort flertall i den norske befolkning som nå er imot innvandringen, og særlig den muslimske innvandringen.

Dette er jo temaer hvor statsråden i lang tid har vært taus, og i hvert fall ikke kommet med noen konkrete tiltak som vi i Fremskrittspartiet har merket oss. Men på mandag brøt statsråden tausheten med sine løsninger på dette problemet. Hun sier til VG at noe av løsningen her, for innvandrermennene, var at de skulle hente mer i barnehagen, ta oppvasken og skifte bleier. Noen av oss vil mene at når det gjelder disse store, alvorlige problemene, er statsrådens løsning en grov skivebom.

Mitt spørsmål til statsråden er: Mener hun at disse tiltakene for det første bryter inn i den private sfære, og for det andre er egnet til å løse disse alvorlige problemene som er innenfor innvandringssektoren?


Les hele debatten