Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om statistikk fra NVE som viser at det ble bygd ett småkraftverk i hele 2008, og at vi har fått et nedadgående resultat under denne Regjeringen når det gjelder antall nye småkraftverk

Datert: 13.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det har vært et tverrpolitisk ønske å få mer fornybar energi på plass, ikke bare i denne stortingsperioden, men over mange, mange år. Det er en produksjon som ikke gir CO2-utslipp, og som er lønnsom i mange tilfeller. I hvert fall har norsk vannkraft vært svært lønnsom, og det har vært et satsingsområde både for opposisjon og regjering. Regjeringen har uttalt seg offensivt svært mange ganger. Vi har fått mye skryt om ambisjonsnivået, også i dag. Statsråden sa i forrige spørsmålsrunde at han leverer resultater langt bedre enn Bondevik II-regjeringen.

Når det gjelder vindkraft, kan han skryte av å ha gitt konsesjoner, men svaret på hvor mange vindkraftverk som har blitt bygd ut under hans styre, er null. Resultatet er null.

Angående småkraft ser vi – og det er det spørsmålet i hovedsak skal dreie seg om – at resultatene er likeens. Statistikk fra NVE, som altså er Regjeringens eget organ, viser at det ble bygd elleve småkraftverk i 2002. Det ble bygd 27 småkraftverk i 2005 – det siste året under forrige regjering. I 2006 gikk det ned til 23. I 2007 gikk det ned til 13, og i 2008 ble det bygd ett småkraftverk – ett! Fra å ha overtatt en oppadgående trend har vi altså fått et nedadgående resultat. Når vi ser på småkraftverk som ikke er konsesjonspliktige, ble det i årene 2004–2005 realisert 53 småkraftverk. I 2007–2008 ble det realisert fem. Det er ikke fordi vi plutselig mangler potensial. NVE har beregnet at det er mulig å bygge ut 18 TWh, tilsvarende ca. 2000–3000 småkraftverk. Men man har altså realisert og fullført ett i det siste året. Hvilken kalkulator bruker statsråden når han mener at dette er et bedre resultat enn det Bondevik II-regjeringen leverte?


Les hele debatten