Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om å akseptere private tilbud innenfor omsorgssektoren, ikke bare for å få bukt med køer, men også for å få innovasjon, nyskaping og bedre tilbud til de brukerne som trenger det mest

Datert: 21.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): La meg få lov til å begynne med å gratulere statsministeren med ny-gammel regjering – på flere plan.

Det er alltid spenning når en ny fireårsperiode trer i kraft. For litt mer enn en uke siden ble det også lagt frem en ny regjeringsplattform. I den plattformen signaliserte man med litt andre ord forholdet knyttet til private tilbud innenfor helsesektoren. Jeg registrerer at den avgåtte helseministeren i Redaksjon EN omtalte bl.a. dette når det gjaldt utfordringer knyttet til ventetidsøkningene og den mye lengre helsekøen som har vokst under den regjeringen vi har nå, ved å si at han er glad for at det i den regjeringsplattformen som ble offentliggjort i går, tas noen veldig klare nye politiske initiativ for å få bukt med ventetiden, og at han derfor har vært en veldig aktiv pådriver for å få inn nye formuleringer med hensyn til dette, f.eks. en mer fleksibel bruk av private sykehus.

Det er riktig at det i den nye plattformen står ord om bruk av private sykehus som er noe mer velmenende, men det er knyttet kun til å få bukt med køene. Mitt mer prinsipielle spørsmål til statsministeren er knyttet til om ikke statsministeren ser at det er behov for å ha et mangfold av tilbud, kanskje særlig for de svakeste og vanskeligste gruppene vi har innenfor helsesektoren. Er det ikke slik at et mangfold av ulike tilbudsformer, et mangfold av ulike behandlingsformer, er nødvendig for at vi får treffsikre løsninger? Og er det slik at vi nå kan oppleve en ny politikk fra denne regjeringen som aksepterer private tilbud innenfor omsorgssektoren, innenfor helsesektoren, ikke bare for å få bukt med køer, men også for å få innovasjon, nyskaping og bedre tilbud til de brukerne som trenger det mest?


Les hele debatten