Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren kjenner til at det har vært et møte mellom PST-sjefen og UD om hvordan man kan få mulla Krekar ut av Norge, og om Stortinget eventuelt vil få informasjon om dette

Datert: 21.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I Aftenposten i dag kan vi lese at PST følger rundt 200 personer i Norge som de ønsker mer informasjon om. Den sannsynligvis mest kjente av disse, er mulla Krekar, en person som går fritt i Norge, som i 2003 ble siktet for terrorisme, som i 2004 ble siktet for medvirkning til drapsforsøk og selvmordsbombing, som i 2006 ble satt på terrorlisten til FN, som i 2007 ble vedtatt utvist av Høyesterett, og som senest i september dette året ble mistenkt i en sveitsisk sak om terrorfinansiering.

I det samme oppslaget i Aftenposten i dag viser avtroppende PST-sjef til et møte med UD, og vedgår at han nærmest har lagt fram en oppskrift på å få mulla Krekar ut av Norge. Mitt første spørsmål gjelder hvorvidt statsministeren kjenner til dette møtet, for det legges ikke noe skjul på at det har vært et møte. Når Bjørn Jahnsen, kommunikasjonssjef i UD, som også bekrefter dette i Aftenposten i dag, nærmest har betraktet de synspunktene som PST-sjefen har kommet med, som personlige meninger, blir jeg litt bekymret. Hvis UD har møter med PST-sjefen i Norge, skulle man kanskje tro at det var av litt mer alvorlig karakter enn at man oppfatter meningene til PST-sjefen som personlige ytringer.

Så mitt spørsmål til statsministeren er: Kjenner man til den oppskriften som PST-sjefen Jørn Holme har lagt fram for UD? Og vil statsministeren eventuelt gi Stortinget informasjon om denne type oppskrift?


Les hele debatten