Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til statsministeren

Om spredningen av svineinfluensa, og hvorvidt kommunene nå har beredskap til å kunne igangsette vaksinasjon av hele befolkningen

Datert: 21.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statsministeren er ikke i det meddelsomme hjørnet i dag, men jeg skal allikevel prøve meg på et nytt spørsmål.

Vi er nå i en situasjon der det kommer ganske alvorlige utslag i forhold til at det ser ut som om vi begynner å nærme oss en sterkere spredning av svineinfluensa, eller influensa A H1N1. Vi ser at enkelte skoler har hatt en dramatisk økning i sykefraværet, og antallet prøver som nå er positive, øker dramatisk. Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet mener at det kanskje opp mot 20 pst. av befolkningen – eller 1 million mennesker – kan være smittet rundt juletider. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier at studiene de siste dagene viser at faren for at folk utenfor risikogruppene kan bli alvorlig syke og kanskje dø av svineinfluensa nå er større enn det det så ut for tidligere, bl.a. er personer som vil komme under intensiv behandling i respirator utenfor risikogruppen, nå økt fra antagelsene på 20 pst. til 30 pst.

Helsemyndighetene vurderer denne uken om de vil anbefale vaksinasjon av alle. Det er heldigvis kjøpt inn vaksiner nok. Det er kjøpt inn utstyr nok på sykehusene. Det store spørsmålet er hvordan en har tenkt å organisere og gjennomføre en eventuell vaksinasjon av hele befolkningen.

Tidligere prognoser viste at smittetoppen kunne komme rundt september. Nå har i realiteten myndighetene fått to måneder ekstra tid på seg til å forberede organisering av vaksinasjonen og beredskapen. Organiseringen er overlatt til den enkelte kommune. Føler statsministeren seg nå trygg på at denne tiden er utnyttet, slik at alle kommuner nå har beredskap til å kunne igangsette vaksinasjon av hele befolkningen, og har helsemyndighetene oversikt over tilstanden og situasjonen i kommunene for mulighetene til å gjennomføre et slikt råd fra helsemyndighetene?


Les hele debatten