Spørretimespørsmål fra Lars Myraune (H) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at arbeidet med en konseptvalgutredning av utbygging av E6 og jernbane fra Steinkjer til Stjørdal/Trondheim kan komme i gang

Datert: 10.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): I Nord-Trøndelag har ordførerne langs vei- og jernbanetraseen Stjørdal-Steinkjer, i samarbeid med fylkeskommunen, fått utarbeidet et forprosjekt for en samordnet utbygging av E6 og jernbane fra Steinkjer til Stjørdal-Trondheim. NTP omtaler dette prosjektet. For videre fremdrift er det nødvendig med utarbeidelse av en konseptvalgutredning og en ekstern kvalitetssikring. Dette må gjøres av Statens vegvesen og Jernbaneverket i fellesskap med initiativtakerne. Så vidt jeg har brakt i erfaring er både Statens vegvesen og Jernbaneverket klare til å starte et slikt arbeid. Det er imidlertid nødvendig at Samferdselsdepartementet gir et slikt oppdrag.

Vil statsråden ta initiativ til at dette arbeidet kan komme i gang?


Les hele debatten