Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om hva som er årsaken til at innføringen av målere for automatisk fjernavlesing av strømforbruket har blitt så mye forsinket

Datert: 10.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Bladet Energiteknikk kunne nylig melde at innføringen av toveiskommunikasjon for avlesing av strømforbruket er blitt utsatt til tidligst 2016. I 2007 sa Olje- og energidepartementet at alle landets strømkunder skulle bli utstyrt med målere for automatisk fjernavlesing av strømforbruket med sikte på at utbyggingen skulle være gjennomført innen 2012.

Hva er årsaken til at innføringen av dette viktige tiltaket for effektivisering av energiforbruket og bedre effektbalanse har blitt så mye forsinket?


Les hele debatten