Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 11.12.2009
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): 9. desember 2009 oppdaget man flere steder i Norge et "lysfenomen" som i ettertid viste seg å være en russisk rakett som ble destruert eller på annen måte feilfunksjonerte. Det oppsiktsvekkende med saken har vært at man fra norsk side brukte tid på å finne ut hva som var skjedd, med den følge at det skapte usikkerhet om fakta. Det er videre åpenbart ikke spesielt velfungerende varslingsrutiner mellom Norge (NATO) og Russland i slike tilfeller.

Ser statsråden nødvendigheten av å gjennomgå dagens rutiner?


Les hele debatten