Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Om å bli mer fleksible når det gjelder regelverket for fødselspenger, med henvisning til at et foreldrepar, der mor har cerebral parese, ikke kan ta ut fødselspermisjon samtidig uten at de mister fødselspenger

Datert: 07.01.2010
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 13.01.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende 11. desember 2009 kan vi lese om samboerparet i Kinsarvik som gleder seg til å bli foreldre. Det er allikevel et skår i gleden. De får ikke ta ut fødselspermisjon samtidig uten at de mister fødselspengene. Moren har cerebral parese og trenger derfor ekstra hjelp i tiden etter fødselen, noe far ønsker å gjøre, men Nav sier nei fordi regelverket for fødselspenger er helt klart.

Vil statsråden se på regelverket slik at man overfor slike grupper blir mer fleksible når det gjelder fødselspermisjoner og fødselspenger?


Les hele debatten