Spørretimespørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Om å sikre elevers rettigheter og innlemme sanksjonsmuligheter i opplæringsloven, da brudd på loven ikke medfører konsekvenser for den aktuelle lærer, skole eller skoleeier

Datert: 14.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Opplæringsloven skal ivareta og sikre elevers rettigheter. Den er omfattende og beskriver viktige momenter for å trygge elevenes skolehverdag. Dessverre opplever en i dag at norske skoler bryter med vesentlige og viktige moment nedfelt i denne loven, uten at dette medfører konsekvenser for den aktuelle lærer, skole eller skoleeier.

Er Regjeringen villig til å fremme sak for Stortinget om å innlemme sanksjonsmuligheter i opplæringsloven for å forebygge slike brudd?


Les hele debatten