Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det bidrar til dårlige holdninger i forbindelse med fravær, og dermed til økt sykefravær, at Utdanningsdirektoratet har gjort det enklere for elever å få 0 dagers fravær på vitnemålet

Datert: 16.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Utdanningsdirektoratet har gjort det enklere for elever å få 0-dagers fravær på vitnemålet, selv om reelt fravær kan være 14 dager pr. år i 3 år. Altså 42 dager kan bli til 0 i vitnemålet. Dette fører til feil rapportering, en holdningsutvikling om at fravær ikke betyr så mye, og er et uheldig bakteppe om debatten som foregår i arbeidslivet.

Bidrar Regjeringen til at fremtidens arbeidstakere kommer inn med dårlige holdninger og lite personlig ansvar i forbindelse med fravær, og dermed til økt sykefravær?


Les hele debatten