Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

Om at det har blitt rapportert om arbeidsforhold ved OPS-prosjektet E18 Grimstad-Kristiansand som vi ikke kan være bekjent av, og hvordan Statens vegvesen arbeider for å forhindre slike arbeidsforhold

Datert: 07.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det har blitt rapportert om arbeidsforhold for arbeidstakere i selskap som har levert tjenester til OPS-prosjektet E18 Grimstad-Kristiansand, som vi ikke kan være bekjent av i Norge.

Vil statsråden foreta seg noe i denne konkrete saken, og kan statsråden orientere om hvordan Statens vegvesen generelt arbeider for å forhindre slike arbeidsforhold?


Les hele debatten