Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om å forbedre den gjeldende praksis med støtte til hårerstatning som følge av sykdommer som bl.a. alopecia

Datert: 06.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede viser til § 8 i forskriftene til folketrygdloven § 10-7, angående støtteordninger for kjøp av parykk/hårerstatning. Der kommer det frem at støtte til hårerstatning som følge av sykdommer som bl.a. alopecia stopper etter at pasienten er fylt 18 år, og at maksimumsstønaden til dette er 13 000 kr.

Hva er statsrådens vurdering av dagens praksis knyttet til dette, og hva vil hun eventuelt gjøre for å forbedre den gjeldende praksis?


Les hele debatten