Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til arbeidsministeren

Datert: 07.01.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Det er nå etablert servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Kirkenes og fra november i år også i Stavanger. Bergen kommune ønsker nå å etablere et slikt senter, og kemneren i Bergen har avsatt midler til tiltaket. Kemneren og Skatt Vest er nå samlokalisert, og dette vil være det naturlige stedet å etablere senteret.

Vil statsråden støtte dette initiativet, eller medfører det riktighet at Arbeidsdepartementet ikke ønsker flere slike sentre etablert og at prosjektgruppen for dette skal avvikles?


Les hele debatten