Muntlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det er tilfredsstillende at vi på den ene siden bruker penger til å stimulere til bygging av fjernvarmeanlegg og forbrenningsanlegg, mens vi på den annen side har en forbrenningsavgift som gjør at norsk avfall i økende grad transporteres til Sverige

Datert: 16.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Jeg vil gjerne stille spørsmål til olje- og energiministeren.

I disse dager pågår det klimaforhandlinger i København. Der tenker vår miljøvernminister, Erik Solheim, de store tankene rundt klimautfordringene, mens her hjemme svikter Regjeringen i miljøspørsmål.

Det har lenge vært et politisk ønske, som også Høyre har delt, om å stimulere til fjernvarme og forbrenning av avfall og å ha et forbud mot deponering av avfall. Vi har faktisk brukt rundt 2 milliarder offentlige kroner gjennom Enova til anlegg, som i dag sliter med å sikre råstofftilgangen på grunn av en forbrenningsavgift, som Høyre er imot, og som Regjeringen har latt stå, men som våre naboer i Sverige ikke har. Dermed går det så mange som 20 000 billass med søppel fra Norge over til Sverige – og dette antallet øker.

På den ene siden bruker vi altså 2 milliarder av skattebetalernes penger til å stimulere til bygging av fjernvarmeanlegg og forbrenningsanlegg, men på den annen side har vi altså en avgift som gjør at råstoffgrunnlaget til disse anleggene rives vekk. Vi har altså da en regjering som tydeligvis er mer bekymret for avgiftskronene til statskassen – og er villig til å ofre miljøet.

Noen ganger virker det som de ulike statsrådene sitter i hvert sitt kott og ikke vet hva de andre holder på med. Vi har en politikk på miljøområdet som ikke henger sammen. Så mitt spørsmål til statsråden er: Synes han at dette er en tilfredsstillende situasjon, at norsk avfall i økende grad transporteres og forbrennes i Sverige? Og hvis han ikke synes det: Hvordan vil han sikre at forbrenningsanleggene i Norge tilføres nok klimanøytralt råstoff?


Les hele debatten