Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvor snart Stortinget kan forvente å få seg forelagt en sak om videre håndtering av heving av ubåten nær Fedje i Hordaland, der Kystverket har gjort en så dårlig jobb at en kvalitetssikringsrapport fraråder videreføring av prosjektet

Datert: 18.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): U-864 lastet med ca. 67 tonn kvikksølv, nær Fedje i Hordaland, har i dag forurenset et område på ca. 30 000 m2. Det er tverrpolitisk enighet om at ubåten må heves. Rett før jul ble det kjent at Kystverket har gjort en så dårlig jobb med kontrakten, at en kvalitetssikringsrapport fraråder videreføring av prosjektet med den foreliggende kontrakt.

Hvor snart kan Stortinget forvente å få seg forelagt en sak om dette, hvor det redegjøres for departementets syn og videre håndtering av saken?


Les hele debatten