Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hva som gjøres for å unngå at høye strømpriser fører til fare for liv og helse i befolkningen, med henvisning til at sprengkulden har medført ny rekord i strømforbruket

Datert: 07.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statnett meldte nylig at sprengkulden har medført ny rekord i strømforbruket i Norge. Dette skjer selv etter at produksjonskutt i industrien har frigitt minst 5 TWh. Finanskrisen har derved reddet Regjeringen fra stor turbulens i kraftmarkedet så langt, men stadig flere frykter nå strammere kraftbalanse og betydelig høyere strømpriser dersom kuldeperioden vedvarer.

Hva gjør Regjeringen for å unngå at høye strømpriser fører til fare for liv og helse i befolkningen?


Les hele debatten