Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hvor raskt Jernbaneverket kan bygge et nytt signalanlegg, og om statsråden vil omprioritere eller tilleggsbevilge midler til dette

Datert: 07.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jernbaneverket har besluttet å skrinlegge skandaleprosjektet Merkur som hittil har kostet skattebetalerne nærmere 600 mill. kr. Jernbaneverket foreslår nå å bytte ut hele dagens signalanlegg med et nytt anlegg basert på europeisk standard. Dette er kostnadsestimert til 15-20 mrd. kr. Dette innebærer enten omprioriteringer eller behov for ytterligere bevilgninger.

Hvor raskt ser statsråden for seg at det nye anlegget kan bygges, og vil statsråden omprioritere eller tilleggsbevilge midler til dette?


Les hele debatten