Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Akershus fylkeskommunes vedtak om ikke å benytte økte overføringer til de nye fylkesvegene stemmer overens med politiske føringer fra storting og regjering

Datert: 07.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Fra 1. januar i år overtok fylkeskommunene ansvaret for store deler av det tidligere riksvegnettet. For 2010 har Stortinget bevilget 1 mrd. kr ekstra til fylkeskommunene som en følge av denne oppgaveoverføringen. Akershus sin andel av denne økningen er på 66 mill. kr. Flertallet i Akershus fylkeskommune har vedtatt at denne økningen i overføringene ikke skal benyttes til de nye fylkesvegene.

Hvordan stemmer vedtaket i Akershus fylkeskommune overens med politiske føringer fra storting og regjering?


Les hele debatten