Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å se på forskjellsbehandlingen av hytteeiere med festekontrakt, med henvisning til at Statskog ligger i konflikt med hytteeiere over hele landet om hvor stor festeavgiften skal være

Datert: 19.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statskog ligger i konflikt med over 10 000 hytteeiere over hele landet om hvor stor festeavgiften skal være. Festekontraktene mellom staten og hytteeierne er inngått over mange tiår og finnes i opptil 5 varianter. For hyttenaboer som bare ligger noen meter unna hverandre, kan prisen variere fra 1 300 til over 10 000 kr. Denne forskjellsbehandlingen fører til stor frustrasjon blant hytteeiere over hele landet.

Er statsråden enig om at alle med like hyttetomter skal likestilles, og vil statsråden se på saken?


Les hele debatten