Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om å gi folk i Hedmark tilbake troen på sikkerhet i sin hverdag, med henvisning til at det daglig begås 16 forbrytelser som ikke blir oppklart

Datert: 20.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark begås det daglig 16 forbrytelser som ikke blir oppklart. Selv om det er en liten bedring i forhold til tidligere, skaper dette frustrasjon og usikkerhet blant folk flest.

Hva vil statsråden bidra med på kort sikt for at folk skal få tilbake troen på sikkerhet i sin hverdag?


Les hele debatten