Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å stoppe bygging av institusjonsliknende enheter og sikre et individuelt tilpasset botilbud for utviklingshemmede slik ansvarsreformen tok sikte på

Datert: 21.01.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 03.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I Klassekampen 20. januar fremkom det at kommunene bygger stadig større institusjoner for utviklingshemmede. Bruker- og ansatteorganisasjoner bruker begrepet "gettosering". Ansvarsreformen tok sikte på å skille boligtilbud og tjenester for utviklingshemmede og la opp til et individuelt tilpasset botilbud.

Hvilke konkrete grep vil statsråden gjøre for å sikre at disse institusjonsliknende enhetene stoppes og at reformen realiseres slik den var tenkt?


Les hele debatten