Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om å iverksette tiltak som kan stanse dyremassakren på Nordlandsbanen, hvor tusenvis av rein og elg er blitt drept på Saltfjellet

Datert: 25.01.2010
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 03.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): En forferdelig dyretragedie har fått lov å utvikle seg over flere år på Nordlandsbanen, hvor tusenvis av rein og elg er blitt drept på Saltfjellet. Stadig flere føler avmakt over at ingen ser ut til å ta ansvar for dyretragediene som ikke minst rammer reindriftsnæringen. Nå kan det se ut til at det vil ta ytterligere tid med å få på plass beskyttelsestiltak, fordi en ny reguleringsplan angivelig må på plass.

Vil statsråden øyeblikkelig iverksette tiltak som kan stanse dyremassakren?


Les hele debatten