Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å vurdere endringer i arbeidsmiljøloven slik at ikke-vestlige innvandrere kan ta midlertidige jobber og dermed øke sine sjanser på arbeidsmarkedet

Datert: 26.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Innvandrere fra ikke-vestlige land har vanskeligheter med å skaffe seg jobb da de kan ha en utdanning man ikke vet noe om og de snakker dårlig norsk, men fraværet av norske arbeidsreferanser viser seg også ifølge en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning å ha stor betydning. Det fremgår helt klart at ikke-vestlige innvandrere øker sine sjanser på arbeidsmarkedet når de tar midlertidige jobber.

Vil statsråden med bakgrunn i dette vurdere endringer i arbeidsmiljøloven som kan gi flere en mulighet til jobb?


Les hele debatten