Spørretimespørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om oppreisning og erstatning til feildømte fedre, og hvorvidt statsråden er enig i at kvinner bør straffes for å oppgi feil far

Datert: 26.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Den 19. januar 2010 kunne en lese i Aftenposten om en far som trodde han var far til en datter i 32 år. En DNA-test viste at det var han ikke. Nå vil feildømte fedre ha oppreisning og erstatning. Mange får store vanskeligheter og psykiske lidelser som følge av slike saker.

Er statsråden enig i at kvinner skal eller bør straffes for å oppgi feil far?


Les hele debatten