Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at en rapport om ventetider viser store variasjoner i tildeling av rett til behandling i psykisk helsevern og omfanget av fristbrudd, og hva som gjøres for å rette opp feilene

Datert: 27.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Riksrevisjonen og Helsedirektoratet har påpekt systematiske brudd på pasientrettighetene. Eksempelvis har Riksrevisjonen vist til at frist for behandling i psykisk helsevern settes i henhold til sykehusets kapasitet, og ikke ut fra pasientenes behov for hjelp. Rapport om ventetider viser store variasjoner i tildeling av rett til behandling og omfanget av fristbrudd.

Hva har Regjeringen gjort for å rette opp disse feilene?


Les hele debatten