Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om å sikre rekruttering til petroleumsnæringen gjennom å satse på realfag og stimulere ungdom til å utdanne seg innenfor petroleumsrelaterte fag

Datert: 28.01.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 03.02.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): IEAs World Energy Outlook 2009 anslår at verden vil trenge mer olje og gass i de neste tiårene. Norge har et stort potensial for å bidra med denne energien. Det er et faktum at oljenæringen blir stadig mer avansert og krever høykompetente medarbeidere. Derfor er det viktig at det satses på realfag, samtidig som ungdom stimuleres til å utdanne seg innenfor petroleumsrelaterte fag, slik at vi fortsatt kan videreutvikle oss som petroleumsnasjon.

Hva gjør statsråden for å sikre rekruttering til petroleumsnæringen?


Les hele debatten