Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å sørge for bedre tilgang på lærlingeplasser for å få frafallet i videregående opplæring ned

Datert: 10.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Frafallet i videregående opplæring er et av velferdssamfunnets alvorligste problem. Én av tre ungdommer fullfører ikke. Verst er situasjonen på yrkesfag. Aller størst er frafallet blant dem som etter to år på skole, ikke får et tilbud om lærlingplass, som de er forespeilet – fordi det ikke er nok lærlingplasser.

I et intervju med Aftenposten nylig lover statsråden en bedring i frafallet om tre år. Med de problemene vi har når det gjelder frafall, er dette en uhyre defensiv målsetting.

Den ellers så vennligsinnede avisen Nordlys skrev på lederplass før helgen at det er en skam at Regjeringen påfører stadig nye ungdommer nederlag, og avisen kritiserer Regjeringen for å gjøre altfor lite.

Denne regjeringen har ansvaret for de høyeste topplederlønningene i staten – samtidig som Regjeringen leverer bunntall for lærlinger i staten.

Det er nå fire år siden Kristin Halvorsens forgjenger, tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal fra Sosialistisk Venstreparti, sa at han var flau over statens begredelige lærlinginnsats. I mellomtiden er antall lærlinger i staten ytterligere redusert, fra 690 i 2006 til 382 i 2009. Til sammenligning har Bergen kommune alene 200 lærlinger.

Bedre tilgang på lærlingplasser er helt avgjørende for å få frafallet i videregående opplæring ned.

Er statsråden enig i at statens lærlinginnsats er enda flauere i dag enn i 2006, og vil statsråden sørge for at staten feier for egen dør og stiller opp med vesentlig flere lærlingplasser fra kommene skoleår, høsten 2010?


Les hele debatten